Category: Historiku

Ndërmarrja Publike Lokale “Ambienti” Sh.A u themelua me datë 23.03.2016 në Ferizaj me vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Kryeshefi i parë i kompanisë ishte Z. Izet Rushiti,dhe veprimtaria kryesore ishte Inkasimi nga parkingjet e qytetit ku më pas u shtuan edhe veprimtari të tjera.
Në vitin 2018 Ndërmarrja u morr nën menaxhimin e kryeshefit të ri Z. Faruk Hyseni,.
Ne mars te vitit 2023 Ndermarrja kaloi nen menaxhimin e z.Ilir Orllati,ushtrues detyre,kryeshef aktual.

Ndërmarrja jonë aktualisht vepron në këto sektore të punës:
– Administrata e Ndërmarrjes
– Inkasimi nga parkingjet e qytetit
– Hapësirat e gjelbëruara
N.P.L “Ambienti Sh.A – Ferizaj aktualisht numëron tetëdhjetenjë (81) punëtorë

Nothing Found

Dont worry&hellip it happens to the best of us.