Category: Bordi i Drejtoreve

Kryesues i Bordit – Genc Ratkoceri
Kryesues i Komisionit të Auditimit – Selami Ramiqi
Anëtarë i Bordit – Fatmir Azizi
Anëtarë i Bordit – Faton Xhakli

Nothing Found

Dont worry&hellip it happens to the best of us.